• - Rabeteh

  • - Khaab (Remix)

  • - Honey

  • - GHALBAM VS BARAN

  • - Ey Joonam

  • - Dardo Del

  • - Chi Mikhai Az Joonam

  • - Talagh

  • - Ye Khahesh

  • - Azizam

  • - 100 baar